Hanating 2018: Det nya totalförsvaret

Hanaholmen, Esbo

|
13.11.2018 10:00 - 14:00

Välkommen till årets Hanating!

Det efter kalla kriget nedmonterade svenska totalförsvaret kommer att återuppbyggas för att svara mot försvarsberedningens formulering ”ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”. Den nedmonteringsiver som drabbade Sverige infann sig inte i Finland som haft ett intakt totalförsvar sedan strax efter senaste kriget och integrerats i totalsäkerhetsmodellen. Näringslivets aktiva medverkan i försörjningsberedskapen har alltid varit karakteristiskt för Finland. Det militära samarbetet mellan våra länder är etablerat sedan länge och integrationen av dessa fortsätter. Hurdan beredskap har våra länder att möta de nya hoten? Hur ska Sverige och Finland samarbeta för att beskydda befolkningen i kris eller krigstid?

Moderator: Stefan Wallin, riksdagsledamot, f.d. försvarsminister

PROGRAM

10:00 Inledning
Ordförande, tidigare försvarsminister Jan-Erik Enestam, Kulturfonden för Sverige och Finland

10:10 Försvarspolitikens inriktning i Sverige
Tommy Åkesson, huvudsekreterare Försvarsberedningen

Den finländska totalsäkerhetsmodellen
Vesa Valtonen, generalsekreterare Säkerhetskommittén

Om kriget kommer
Svante Werger, kommunikationsdirektör, Myndigheten för säkerhet och beredskap

11:10 Lunchsmörgås

11:40 De nya hoten
Robert Frisk, analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
Kirsti Narinen, direktör för internationella ärenden och Hanna Smith, forskningsdirektör,  The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats

Diskussion och kommentarer
Johan Wiktorin, omvärldsdirektör, PwC Sverige
Anu Sallinen, seniorrådgivare, Försvarsministeriet

13:00 Diskussion
Ilkka Kanerva, ordförande finska försvarsutskottet
Niklas Karlsson, ordförande svenska försvarsutskottet
Mika Kari, vice ordförande finska försvarsutskottet
Beatrice Ask, vice ordförande svenska försvarsutskottet

14:00 Slut för dagen

 

Webbsändning: hanaholmen.fi, foi.se
Språk: finska och svenska, simultantolkning.
Arrangörer: Hanaholmen, Kulturfonden för Sverige och Finland, Totalförsvarets forskningsinstitut.

Mer information: Projektchef Tina Räihä, tina.raiha(at)hanaholmen.fi

Om du behöver logi på Hanaholmen vänligen kontakta reception(at)hanaholmen.fi