Hanating 2019

Hanaholmen, Esbo

|
8.10.2019 10:00 - 14:00

Välkommen till årets Hanating!

Utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete

Sedan EU:s Globala Strategi lanserades i juni 2016 har EU:s försvarssamarbete utvecklats i allt snabbare takt i och med inrättandet av nya verktyg som det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco), en europeisk försvarsfond (EDF), en årlig koordinerad försvarsöversyn (Card) samt en militär planerings- och ledningskapacitet (MPCC) inom EU:s militära stab. Nu ligger således fokus på implementeringen av dessa olika initiativ och medlemsstaterna får tillsammans med den Europeiska utrikestjänsten (EEAS) och Kommissionen en viktig roll i att leverera konkreta resultat framöver.

Samtidigt utmanas Europa idag av ökande geopolitiska spänningar, där aktörer som såväl Kina som USA visar att större intresse för hur EU agerar och organiserar sig. Detta föranleder en rad olika frågor – Hur ser framtiden ut för EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete? Vad har Sverige och Finland för intressen i denna utveckling? Vilken typ av aktör kommer EU vara i världen framöver och hur påverkas Europa av de ökande geopolitiska spänningarna? Hur ska EU:s försvarsklausul tillämpas i praktiken? Hur ska vi tolka den i relation till säkerhetsstrukturer som Nato?

Moderator: Yrsa Grüne, journalist

PROGRAM

10:00 Välkommen
Tidigare försvarsminister Jan-Erik Enestam, ordförande Kulturfonden för Sverige och Finland

10:10 Inledning
Jyrki Katainen, EU-kommissionens vice ordförande
(via videolänk)

Key note
Esa Pulkkinen, chef för EU:s militärstab

Bilateral svensk-finsk dialog
Johanna Sumuvuori, statssekreterare Utrikesministeriet
Tommy Åkesson, huvudsekreterare Försvarsberedningen

Europadialog
Serge Tomasi, Frankrikes ambassadör i Finland
Uwe Clemens, Tysklands försvarsattaché i Finland

11:15 Lunchsmörgås

12:00 Forskarpanel
Jana Puglierin, Programchef, DGAP
Gunilla Herolf, Associerad seniorforskare, UI
Björn Fägersten, Programchef och seniorforskare, UI
Charly Salonius-Pasternak, Äldre forskare, FIIA

13:00 Diskussion
Beatrice Ask, ordförande svenska försvarsutskottet
Ilkka Kanerva, ordförande finska försvarsutskottet
Niklas Karlsson, vice ordförande svenska försvarsutskottet
Jari Ronkainen, vice ordförande finska försvarsutskottet

14:00 Slut för dagen

 

Webbsändning: hanaholmen.fi, Ui.se
Språk: finska, svenska och engelska. Simultantolkning.
Arrangörer: Hanaholmen, Kulturfonden för Sverige och Finland, Utrikespolitiska institutet samt svenska och finska försvarsutskotten.
Mer information: Projektchef Tina Räihä, tina.raiha(at)hanaholmen.fi

#säkpol #hanating #uievent @hanaholmen

Om du behöver logi på Hanaholmen vänligen kontakta reception(at)hanaholmen.fi