Hanating

Hanaholmen, Esbo

|
8.11.2022 10:00 - 14:00

Hanaholmens årligen återkommande diskussionsforum för försvars- och säkerhetspolitik.


Det finsk-svenska försvarssamarbetet i en ny era

Finlands och Sveriges samarbeten med Nato har varit omfattande sedan 90-talet och nu står vi inför en fullständig integration i försvarsalliansen. Om inget oförutsett inträffar torde Finlands och Sveriges anslutningsprocesser vara om inte i mål så åtminstone nära förestående en verkställighet under hösten. Hösten 2022 kommer således att präglas av en omfattande integrationsprocess.

Länderna förväntas bidra till försvarsalliansens försvarsförmåga och förhandlingarna om formerna och kraven pågår. Parallellt med förhandlingarna ska en rad försvarsreformer genomföras i våra länder.

Vad väntar Finland och Sverige när medlemskapen träder i kraft? Vad innebär ländernas medlemskap för varandra och för Nato? Hur påverkar ländernas medlemskap det nordiska samarbetet i Nato och inom Norden? Hur inverkar medlemskapen på det nordiskt-baltiska områdets stabilitet?


PROGRAM

09:15 Kaffe

10:00 Moderator Stefan Wallin, rådgivare, tidigare försvarsminister

Välkommen
Victor Andersson, programdirektör, Hanaholmen

10:10 Keynote
Jörg See, vice biträdande generalsekreterare, Försvarspolitik och planering, NATO

10:30 Finland och Sverige – USA:s nära och långvariga samarbetspartner
Douglas T. Hickey, USA:s. ambassadör i Finland

10:45 Diskussion

11:15 Försvarsministrarna
Antti Kaikkonen, försvarsminister, Finland
Pål Jonson, försvarsminister, Sverige

11:45 Lunchsmörgås

12:15 Forskardialog
Matti Pesu, ledande forskare, FIIA, Finland
Eoin McNamara, doktorand, Tartu universitet
Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik, Nonresident Senior Fellow vid Atlantic Council (US)
Kristi Raik, direktör, Estonian Foreign Policy Institute

13:15 Försvarssamarbete i ljuset av de stundande medlemskapen i NATO
Antti Häkkänen (Saml.), ordförande finska försvarsutskottet
Jari Ronkainen (Sannf.), vice ordförande finska försvarsutskottet
Peter Hultqvist (S), ordförande svenska försvarsutskottet
Sven-Olof Sällström (SD), vice ordförande svenska försvarsutskottet

14:00 Slut för dagen


Välkommen till Hanaholmen!

Arrangör: Kulturfonden för Sverige och Finland och Hanaholmen

Språk: svenska, finska och engelska med simultantolkning

Tilläggsinformation: Projektchef Tina Räihä, tina.raiha(at)hanaholmen.fi

Är du intresserad av att delta i evenemanget? Vänligen kontakta: info(at)hanaholmen.fi