Hur kan Sverige och Finland fördjupa samarbetet inom krisberedskap?

M/S Michael Sars, Visby

|
5.7.2022 10:00 - 11:00

Almedalsveckan: Vilka gemensamma krisberedskapsfunktioner kan och bör Sverige och Finland utveckla tillsammans?

Coronapandemin har lyft fram vår beredskap för civila kriser som inte beaktar statsgränser och vars hantering därmed förutsätter gränsöverskridande samarbete. I en avsiktsförklaring undertecknad i fjol mellan ländernas inrikesministrar fastställs denna ambition att steg för steg fördjupa det bilaterala samarbetet inom civil beredskap.

Som ett led i detta arbete har Hanaholmen, samarbetscentrum för Sverige och Finland, initierat ett nytt bilateralt program för fördjupat samarbete inom beredskap för och hantering av civila kriser. Det så kallade Hanaholmen-initiativets första omgång, med ett utbildningsprogram och ett efterföljande högnivåforum som behandlade rekommendationer och utvecklingsbehov som identifierats under utbildningen, genomfördes förra året.

Vilka gemensamma krisberedskapsfunktioner kan och bör Sverige och Finland utveckla tillsammans?

Medverkande: Camilla Asp, överdirektör, MSB, Patrik Oksanen, författare och journalist, Fredrik Bynander, chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan, Gunvor Kronman VD Hanaholmen, Camilla Hägglund-Palmqvist, Enheten för rättsliga och internationella frågor Åland (deltagare i HHI-kursen 2021), Maimo Henriksson, Finlands ambassadör (deltagare i HHI 2021), Stefan Wallin, tidigare försvarsminister.

Moderator: Pär Lager