I varje hörn av Sverige – teatrarna, musiken och museerna

Stora scenen, Stiga Sports Arena. Tiden anges i lokal svensk tid.

|
9.2.2023 10:15 - 11:00

Klarar vi av att leverera kulturupplevelser i hela landet?

Klarar vi av att leverera kulturupplevelser i hela landet? Regional Musik i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd och Länsteatrarna i Sverige diskuterar länskulturinstitutionernas viktiga, stimulerande men svåra uppdrag att ha bred verksamhet, många målgrupper och verka överallt runt om i landet. Hur ser länskulturinstitutionernas största möjligheter och utmaningar ut? Finns det hot mot den regionala kulturen i ekonomi och politik? Vad ser vi för framtid för kulturen i landet?

Ordförandena i samarbetsråden för de svenska länsmuseerna, länsmusiken och länsteatrarna pratar om möjligheterna, utmaningarna och guldkornen.

Nina Björby, Kulturlyftet, ordförande Regional Musik i Sverige

Robert Uitto, Kulturlyftet, ordförande Länsteatrarna i Sverige

Jonas Hellberg Panorama, Kulturlyftet, ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd

Moderator: Janne Wikström, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland