Jussi Niva och Juri Markkula: Two-Way Ahead

Galleri Hanaholmen, Esbo

|
13.4 - 13.5.2018

Välkommen till utställningen. Öppet varje dag kl. 10–20.

Juri Markkula

Den i Helsingfors bosatta konstnären Jussi Niva och Juri Markkula som har etablerat sig på Gotland, har länge följt varandras arbeten. Two-Way Ahead i Galleri Hanaholmen är deras första gemensamma utställning.

I utställningen uppmuntrar Jussi Niva och Juri Markkula åskådaren att iaktta rummet, tredimensionaliteten samt färgen och dess material. Båda konstnärerna betraktar målningens yta som ett konkret rum, men de arbetar på olika sätt. I Nivas verk viks ytan och blir till lager ovanpå varandra. Alternativt kan ytan se ut att brytas i delar som påminner om en smal ihop vikt origamifigur. Hos Markkula verkar färgen forma om grunden för målningarna. Färgen förändras med betraktarens rörelser. Det här ger platta ytor en tredje rumslig dimension.

Utställningen är resultatet av en Open Call-inbjudan, där Hanaholmen bjöd in konstnärer i Sverige och Finland att arrangera en utställning tillsammans med en kollega från grannlandet. Utställningskonceptet går under namnet Kompis. Det var den svenska konstnären Astrid Sylwan som valde det vinnande förslaget. Hon motiverar sitt val som följande: ”Two-Way Ahead blir ett spännande möte. Som betraktare bjuds vi in i en bländande vacker utställning där upptäckarglädjen blir ledstjärna. Den rena enkelhet man möts av vid första anblick, utmanas omgående av alla de frågor som snart tränger sig på.”

Tilläggsinformation: Programkoordinator Aino Kostiainen, +358 (0)40 551 9933, aino.kostiainen(at)hanaholmen.fi