Tvåspråkighet och en föränderlig social- och hälsovård

Keuda-huset, Kervo

|
1.12.2021 12:00 - 13:30

Välkommen på ett lunchseminarium!

Vanda-Kervo välfärdsområdet ansvarar i fortsättningen för regionens social- och hälsovårdstjänster och i sammanhanget är det skäl att trygga servicen för den svenskspråkiga befolkningen. Det svenska präglar Kervo stads historia och kommunen har täta kontakter till den tvåspråkiga grannkommunen Sibbo, vilket den kommande järnvägsförbindelsen ytterligare stärker. Vilken betydelse har tvåspråkigheten för Kervo?

Hanaholmens Svenska nu-nätverk och Svenska Finlands folkting arrangerar ett lunchseminarium för lokala beslutsfattare om dessa frågeställningar 1.12.2021 kl. 12.00-13.30 i Keuda-huset i Kervo. Lunchen serveras under evenemanget. Ladda ner det finskspråkiga programmet här.

För att dimensionera serveringen ombeds deltagarna anmäla sig via denna länk.

Tilläggsinformation: projektchef Mikael Hiltunen, mikael.hiltunen@hanaholmen.fi.