Krister Wahlbäcks livsverk – Finlandsfrågan i svensk politik

Online

|
2.12.2020 15:00 - 15:45

Välkommen till ett aktuellt webbinarium!

2.12.2020 kl. 15 (finsk tid) / kl. 14 (svensk tid)

Statsvetaren, historikern och diplomaten Krister Wahlbäck (1937-2013) har beskrivits som den eminentaste kännaren av Finlands utrikespolitik efter andra världskriget och har även benämnts som Sveriges säkerhetspolitiska och historiska resursperson i tre decenniers tid.

I Finland betraktas Krister Wahlbäck och hans livsverk med stor respekt och en exceptionell uppskattning. Finlandsfrågan ingick som centralt element i hans karriär både som diplomat och forskare. Denna gärning kulminerade i verket Jättens andedräkt. Finlandsfrågan i Sverige 1809-2009, som utkom år 2011. Boken innehöll Wahlbäcks samlade syn på utvecklingen av relationerna mellan Sverige och Finland i skuggan av Ryssland och Sovjetunionen. Verket har nu äntligen utkommit i finsk översättning.

Tidigare statsministern Carl Bildt samtalar med professor Henrik Meinander om Krister Wahlbäcks betydelse för svensk-finska relationen och hur geografin idag speglas i ländernas politik. Samtalet modereras av avdelningschef Maimo Henriksson vid Finlands utrikesministerium.

Välkommen!

Språk: Svenska
Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmälan: Senast 1.12 kl. 23.00 (finsk tid) / kl. 22.00 (svensk tid) via länken nedan: