Kunskapsarbete och en föränderlig arbetsmarknad

Hanaholmen, Esbo

|
12.10.2018 09:00 - 12:00

Syftet med seminariet är att belysa hur digitaliseringen förändrar arbetsmarknaden i Finland och Sverige.

Hur förändras kunskapsarbetet och arbetsbilden? Vad förutsätter det av arbetstagaren för att hen ska kunna upprätthålla sitt kunnande? Hur väl klarar yrkesutbildningen att förbereda unga för arbetsmarknaden? Blir arbetsmarknaderna ännu mera könssegregerade när jobb försvinner och nya skapas, och vad kan man göra åt det? Vilken betydelse har språkkunskaper för företagens konkurrenskraft?

PROGRAM
Moderator: ledande sakkunnig Jenni Karjalainen, Ingenjörsförbundet

09.00 Kaffeservering

09.30 Öppning, Hanaholmens VD Gunvor Kronman

09.35 Hälsning, Föreningen Konstsamfundet rf:s VD Stefan Björkman

09.40 Vems arbete försvinner när arbetslivet digitaliseras?, vicerektor Fredrika Lagergren Wahlin, Göteborgs universitet

10.00 Paneldebatt om kunskapsarbete, atypiskt arbete och livslångt lärande.
• direktör Riikka Heikinheimo, Näringslivets centralorganisation EK
• chef för näringslivsärenden Susanna Kallama, Företagarna i Finland
• innovationsdirektör Sohrab Kazemahvazi, Stora Enso
• ordförande Antti Palola, STTK rf

10.40 Hur är yrkesutbildningen i Sverige och Finland rustade för framtidens arbetsliv?
• verksamhetschef Christer Bergqvist, Myndigheten för yrkeshögskolan
• överdirektör Mika Tammilehto, undervisnings- och kulturministeriet

11.20 Paneldebatt om yrkesutbildning, könssegregering och språkkunskapernas betydelse på arbetsmarknaden.
• ordförande Sture Fjäder, Centralorganisationen för högutbildade i Finland AKAVA
• chef för utbildnings- och sysselsättningsärenden Mikko Heinikoski, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
• partner Charlotta Kvarnström, Nordic Interim
• utbildningspolitisk expert Helen Rönnholm, Svenskt Näringsliv

12.00 Avslutning och lunch på egen bekostnad


Tolkning: svenska – finska – svenska

Anmäl dig via länken nedan.

Mera information: projektchef Mikael Hiltunen, mikael.hiltunen(at)hanaholmen.fi