Kurs för nordiska språkpiloter

Hanaholmen, Esbo

|
10 - 14.1.2018

En kurs i grannspråkundervisning. Språkpilotkursen kan jämföras med en intensiv rundresa i Norden och i de nordiska språken. Resan tar en vecka och man återvänder hem med fullt bagage, trevliga minnen och massor med nya intryck.

Målet med kurserna är att ge deltagarna insikter i nordiska språk som grannspråk och utveckla en didaktik och metodik att använda nordiskt stoff i såväl i språkundervisningen som i andra skolämnen. Kursprogrammet byggs upp som en växelverkan mellan grannspråk, nordiska språk som det andra inhemska språket eller främmande språk, litteratur, grannspråksdidaktik samt metodik och utbyte av erfarenheter samt grupparbete. Även kulturella arrangemang ingår i programmet.

Läs mera om programmet här..

Tilläggsinformation: Projektchef Tiinaliisa Granholm, tiinaliisa.granholm(at)hanaholmen.fi