Läsfrämjande insatser i Sverige och Finland – best practices och framtida strategier

Hanaholmen, Esbo

|
17.9.2018 12:30 - 15:05

Barns och ungas minskat läsande väcker gemensam oro i Sverige och Finland. I båda länderna arbetar man med samma utmaning.

En läsdelegation, utnämnd av Sveriges regering i 2016, kartlade och följde utvecklingen inom läsfrämjande insatser i och utanför skolan i Sverige. Läsdelegationen slutförde sitt arbete våren 2018. I detta seminarium hör vi om Läsdelegationens uppdrag, målsättningar och erfarenheter. I Sverige pågår också Bokstart-projektet vars syfte är att främja läsandet bland barn under skolåldern. Projektet erbjuder finansiell hjälp för samarbete mellan bibliotek, hälsovårdssektorn samt daghem och förskolor. I seminariet berättar projektchef Maria Telenius från Bokstart om projektets uppdrag, målsättningar och erfarenheter.

Lukukeskus – Läscentrum arbetar för att främja läsande bland barn och unga i Finland. Därutöver har Finlands undervisnings-och kulturministerium utnämnt Lukutaitofoorumi (Läskunnighetsforum) i slutet av 2017 att dra riktlinjer för utvecklingen av barns och ungas läsande och läskunnighet. Forumets avslutningsseminarium organiseras i mitten av september 2018. I detta seminarium hör vi om erfarenheterna av Läskunnighetsforums uppdrag och målsättningar samt om Lukukeskus – Läscentrums arbete och projekt.

Vi för samman olika organisationer och sakkunniga från båda länderna vid ett gemensamt bord för att träffa varandra, knyta kontakter, och lära sig av varandra. Vi funderar också på framtiden och nästa steg. Behöver vi en nationell strategi för att främja läsande? Hurdan kulturpolitik behöver vi för att nå den? I slutet på seminariet håller författare, rektor Siri Kolu från Vanda ordkonstskola en workshop där vi funderar på framtiden och strategier för att främja läsandet.


Dagens program, ändringar möjliga:

Läsfrämjande insatser i Sverige och Finland – best practices och framtida strategier

kl. 11.30-12.30 Lunch. Anmälan. Betalningar på förhand (20 €)

kl. 12.30-12.35 Välkomstord, VD Gunvor Kronman, Hanaholmen

kl. 12.35-12.55 Best practices av att främja läsande, Lukukeskus – Läscentrum. Verksamhetsledare Ilmi Villacis.

kl. 12.55-13.15 Best practices av att främja läsande, Läsdelegation. Ordförande, bibliotekarie Katti Hoflin.

kl. 13.15-13.35 Best practices av att främja läsande, Bokstart. Projektchef Maria Telenius.

kl. 13.35-14.05 Fika med frukt

kl. 14.05-14.25 Best practices av att främja läsande, Lukutaitofoorumi (Läskunnighetsforum) och Finlands bokstiftelse. Ordförande, författare Juha Itkonen / Läskunnighetsforum och styrelseordförande, förlagsdirektör Minna Castrén / Finlands bokstiftelse

kl. 14.25-15.00 Workshop om en nationell strategi för att främja läsande. Behöver vi en strategi? Hur ska den se ut i så fall? Facilitator: författare, rektor Siri Kolu

kl. 15.00-15.05 Avslutande ord, projektchef Jaana Tamminen, Hanaholmen

Du är varmt välkommen att äta lunch med oss före seminariet kl. 11.30-12.30. I lunchen ingår förrätt, huvudrätt och efterrätt med kaffe eller te. Ifall du anmäler dig till lunchen på förhand får du den för ett förmånligare pris 20 € (norm. 24 €). Lunchen betalas i samband med anmälan.

Du kan även boka ett hotellrum på Hanaholmen för 98 €/natt/enkelrum eller 124 €/natt/dubbelrum. Bokningar: reception@hanaholmen.fi eller 09 435 020. Bokningskod: Läsfrämjandet

Arrangör: Hanaholmen i samarbete med Lukukeskus – Läscentrum och Vantaan sanataidekoulu (Vanda ordkonstskola)
Finansiärer: Kulturfonden för Sverige och Finland, Otavan Kirjasäätiö
Moderatorer: Jaana Tamminen och Aino Kostiainen, Hanaholmen
Workshopfacilitator: Siri Kolu, Vantaan sanataidekoulu (Vanda ordkonstskola)
Språk: finska, svenska. Simultantolkning.

Anmäl dig till seminariet och lunchen via länken nedan senast 11.9.2018.

Mera information: projektchef Jaana Tamminen, 040 545 4972, jaana.tamminen(at)hanaholmen.fi