Litteratur – Framtidens exportsuccé?

Hanaholmen, Esbo

|
14.11.2019

Välkommen till seminariet om litteraturpolitik i Norden! Seminariets språk är engelska.

Nordisk litteratur har de senaste åren intresserat utländska läsare i allt högre grad. I Finland har värdet av litteraturexporten fördubblats under de gångna fem åren, i Sverige såldes 2500 översättningsrättigheter under 2018 och Norge skall i oktober vara hedersgäst på världens största bokmässa – Frankfurt Book Fair.

Syftet med litteraturexport kan vara olika beroende på vem man frågar, men det finns anledning att fundera över om det kanske går att samarbeta för att uppnå ännu bättre resultat.

Att böckerna översätts till andra språk innebär stora möjligheter för författare och läsare att mötas i ett utbyte av tankar, berättelser och erfarenheter och för själva litteraturen i sig att berikas. Vad betyder det här översatt till euron och kronor, eller hur människor i andra länder uppfattar oss – och vad får vi tillbaka i form av kunskap och nätverk?

Hur skulle framtidens litteraturexport kunna se ut? Vilka stödformer, aktörer och vad för slags innehåll behöver vi för att nå ännu högre resultat? Och omvänt; vad händer med vår kultur och litteratur om vi inte satsar tillräckligt på att nå ut med den internationellt?

Syftet med konferensen är att med utgångspunkt i erfarenheter från Finland, Norge och Sverige samla goda exempel kring litteraturexport och utifrån från det diskutera hur vi ska säkerställa att vi i framtiden blir ännu bättre på att nå ut med vår litteratur i världen. Programmet kommer att innehålla presentationer och samtal med olika perspektiv, med medverkande från olika delar i kedjan.

Du som arbetar inom litteraturbransch, myndighet, kultur-, handels- och utrikesförvaltning i Sverige, Finland och Norge är varmt välkommen för att gemensamt inleda ett samtal kring dessa frågor.


PROGRAMME – changes possible

11.30 Lunch (please register for and pay your lunch in advance)

12.00 Coffee and registration

12.30 Welcome, CEO Gunvor Kronman, Hanaholmen

12.35 Literature Export in Numbers, Director Tiia Strandén, FILI; Director Susanne Bergström Larsson, Swedish Literature Exchange

13.05 What Do We Talk About When We Talk About Literature Export? CEO Roleff Kråkström, Moomin Characters

13.25 Books That Travel the World, author Rosa Liksom

13.45 A Short Break

13.55 Norway – A Success Story, Director Margit Walsö, NORLA – Norwegian Literature Abroad

14.30 Literature Export from an Inside Perspective with Urpu Strellman, Helsinki Literary Agency (FI), Linda Altroy Berg, Norstedts (SE), Hans Petter Bakketeig, Stilton (NO). Moderatore: CEO Sakari Laiho, the Finnish Book Publishers Association

15.05 Coffee with Sandwiches

15.20 Next Steps – How to Make Literature an Export Success? With Petra Tarjanne, Ministry of Economic Affairs and Employment; Margit Walsö, NORLA – Norwegian Literature Abroad; Tiia Strandén, FILI; and Susanne Bergström Larsson, Swedish Literature Exchange. Moderated by Kati Uusi-Rauva, Director of AGMA – Agents and Managers in Creative Industries.

16.00 Group Discussions, moderated by Kati Uusi-Rauva, AGMA

16.30 Wrap-up, Kati Uusi-Rauva, AGMA

17.00 Informal Gathering in the Wine Bar


Språk: engelska
Arrangörer: Hanaholmen, FILI – Finnish Literature Exchange, Kulturrådet – Swedish Literature Exchange
Seminariet är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan senast 3.11.2019 via länken nedan.

Mera information: projektchef Jaana Tamminen, jaana.tamminen(at)hanaholmen.fi