Månadens Bergman: Seminarium on författaren Ingmar Bergman

Hanaholmen, Esbo

|
5.11.2018 15:30 - 17:30

Månadens Bergman i november handlar om Ingmar Bergmans författarskap.

Ett författarskap som rymmer filmmanuskript, boktitlar, essäer, artiklar och inte minst dagböcker.

Bergmans första självbiografi Laterna Magica, 1987 räknas allmänt som hans största litterära verk och är också den mest välkända titeln för den stora allmänheten. 100-års jubiléet till ära ges det ut opublicerat material och på finska har Laterna Magica fått en nyutgåva.

Internationellt spirar ett intresse för Bergmans litterära produktion och Håkan Bravinger, litterär chef på Norstedts säger: ”Jag menar att Bergmans författarskap ligger helt i nivå med Strindbergs och Ibsens, så att fira hans hundraårsdag med utgivning av fyrtio böcker är för oss ett riktigt hedersuppdrag.”

Under jubileumsåret ger Norstedts ut i samarbete med Stiftelsen Ingmar Bergman opublicerat material.

November månads Bergman-samtal på Hanaholmen för samman personer som har forskat i Ingmar Bergmans litterära produktion, spelat hans manuskript och röjt och ordnat bland Ingmars anteckningar och papper på Fårö – Vi välkomnar:

  • VD, Jan Holmberg, Stiftelsen Ingmar Bergman och författare till ”Författaren Ingmar Bergman”
  • Professor emeritus, Maaret Koskinen, Enheten för filmvetenskap Stockholms universitet, den första utomstående som fick reda upp i Ingmar Bergmans privata dokument
  • Skådespelare, Stina Ekblad som har medverkat i filmen Fanny och Alexander, m.fl. Bergman-produktioner.

Efter seminariet visas Månadens nordiska film Fanny och Alexander (Sverige 1982).
Regi: Ingmar Bergman
Språk: svenska, engelsk text


Anmäl dig via länken nedan. Obs! Anmälan till seminariet och filmen görs via samma blankett.
Välkommen!