Mentorskap inom konst

Hanaholmen, Esbo

|
3.9.2019 09:30 - 12:30

Arts Management Helsinki, Hanaholmen, SITE Sweden, Performing Arts Hub Norway, Dansehallerne i Danmark, och Dance Atelier i Island arrangerar ett seminarium som fokuserar på mentorskap speciellt inom dans och koreografi i Norden. Seminariet är gratis och öppet för alla.

Välkommen att diskutera mentorskap, möta partners och kolleger samt utveckla vidare samarbete och evenemang kring temat, också gränsöverskridande mellan konstformerna.

Mentorskap är ett hållbart sätt att dela med sig av kunskap, erfarenhet och resurser. En mentor kan hjälpa aktören att bredda sina horisonter och förstå den övergripande strategiska inriktningen av sin egen professionella karriär, konstnärliga väg eller målen för organisationen.  Vilka är fördelarna med och möjligheterna till mentorskap på det nordiska konstfältet? Vilken typ av mentorskap behövs? Hur skiljer sig mentorskap i konsten från mentorskap inom andra områden?

Mentorering kommer att diskuteras ur två perspektiv:

  1. Mentorskap för konstnärer inom dans och koreografi
    Bokpresentation: MENTORSHIP TOOLBOX – for Artists

Under 2018 påbörjade Milvus Artistic Research Center (MARC) i Kivik och SITE Stockholm en tankesmedja som tar avstamp i ämnet konstnärligt mentorskap. Resultatet var verktyg för mentorering konstnärer i alla faser av sitt arbete samt en fördjupad förståelse för rollen som mentorskap spelar inom dans och koreografi.

MENTORING TOOLBOX – For Artists är en publikation med 8 aktiviteter som syftar till att initiera och definiera relationer, aktivera kreativa processer och belysa aktörens konstnärliga behov. Det innehåller också exempel, personliga berättelser och dokument som stöder verktygen. Verktygslådan är ett praktiskt instrument för att bredda tänkandet före, under och omkring konstnärligt mentorskap.

Presenterat av SITE Sweden.


  1. Mentorskap för producenter
    Projektpresentation inom dans och koreografi: Nordic Circle of Artistic Management

Nordic Circle of Artistic Management är ett internationellt nätverk skapat för kompetensutveckling av produktion och management inom dans. Nätverket spänner över alla nordiska länder, med partners SITE Sweden, Performing Arts Hub Norway, Dansehallerne/ Projektcentret (Danmark), Dance Atelier (Island) och Arts Management Helsinki (Finland). Nätverket har 2016-2018 organiserat ett internationellt mentorprogram för producenter. Två cykler av mentorskapsprogram har engagerat totalt 30 mentorer och aktörer från de nordiska länderna.

Mentorer spelar en viktig roll för att stödja och hjälpa till att utveckla konstekosystemets strukturer. Vi presenterar aktiviteter, utfall och framtidsplaner av nätverket Nordic Circle.

Presenterat av SITE Sweden, Arts Management Helsinki, Performing Arts Hub Norway, Dansehallerne, Dance Atelier.


Seminariet stöds av Svenska Kulturfonden, Nordisk Kulturfond, Kulturfonden för Sverige och Finland, Kulturfonden för Finland och Norge, Kulturfonden för Finland och Danmark och Kulturfonden Finland-Island.

Seminariet är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan. Anmäl dig senast 25.8.2019 via länken nedan.

Tilläggsuppgifter:
Outi Järvinen, Arts Management Helsinki, outi(at)artsmanagement.fi
Jaana Tamminen, Hanaholmen, jaana.tamminen(at)hanaholmen.fi