Mentorskap inom konst

Hanaholmen, Esbo

|
3.9.2019 09:30 - 12:00

Mentorering i konsten kommer att diskuteras ur två perspektiv.

Mentorskap är ett hållbart sätt att dela med sig av kunskap, erfarenhet och resurser. En mentor kan hjälpa mentén att bredda sina horisonter och förstå den övergripande strategiska inriktningen av sin egen professionella karriär eller konstnärliga väg eller målen för deras organisation.  Vilka är fördelarna med och möjligheterna till mentorskap på det nordiska konstfältet? Vilken typ av mentorskap behövs? Hur skiljer sig mentorskap i konsten från mentorskap inom andra områden?

Mentorering i konsten kommer att diskuteras ur två perspektiv:

  1. Mentorskap för konstnärer
    Bokpresentation: MENTORSHIP TOOLBOX – for ArtistsUnder 2018 påbörjade Milvus Artistic Research Center (MARC) i Kivik och SITE Stockholm en tankesmedja som tar avstamp i ämnet konstnärligt mentorskap. Resultatet var verktyg för mentoring konstnärer i alla faser av sitt arbete samt en fördjupad förståelse för rollen som mentorskap spelar inom dans och koreografi. MENTORING TOOLBOX – For Artists är en publikation med 8 aktiviteter som syftar till att initiera och definiera relationer, agitera kreativa processer och belysa menténs konstnärliga behov. Det innehåller också exempel, personliga berättelser och dokument som stöder verktygen. Verktygslådan är ett praktiskt instrument för att bredda tänkandet före, under och omkring konstnärligt mentorskap.Presenterat av SITE.
  2. Mentorskap för producenter
    Projektpresentation:Nordic Circle of Artistic ManagementNordic Circle of Artistic Management är ett internationellt nätverk skapat för kompetensutveckling av produktion och management inom dans. Nätverket spänner över alla nordiska länder, med partners SITE Sweden, Performing Arts Hub Norway, Dansehallerne/ Projektcentret (Danmark), Dance Atelier (Iceland) och Arts Management Helsinki (Finland). Under 2016–2018, nätverket har organiserat ett internationellt mentorprogram för producenter. Två cykler av mentorskapprogram har inneburit totalt 30 mentorer och mentees från de nordiska länderna.Mentorer spelar en viktig roll för att stödja och hjälpa till att utveckla konstekosystemets strukturer. Aktiviteter, utfall och framtidsplaner av Nordic Circle nätverk kommer att presenteras.Presenterat av SITE Sweden, Arts Management Helsinki, Performing Arts Hub Norway, Dansehallerne, Dance Atelier.

Seminariet stöds av Svenska Kulturfonden, Nordisk Kulturfond, Kulturfonden för Sverige och Finland, Kulturfonden för Finland och Norge, Kulturfonden för Finland och Danmark och Kulturfonden Finland-Island.

Tilläggsuppgifter:
Outi Järvinen, Arts Management Helsinki, outi(at)artsmanagement.fi
Jaana Tamminen, Hanaholmen, jaana.tamminen(at)hanaholmen.fi