Mera konst! i Björneborg: hur, var och varför konst?

Mikaelsgården, Mikonkatu 20–22, Björneborg

|
20.10.2017 10:00 - 16:00

Välkommen till ett aktuellt Mera konst!-seminarium om konst i offentlig miljö

Vi bekantar oss med den sydsvenska staden Lund och dess arbete med offentlig konst genom konkreta exempel samtidigt som vi får höra om konstprojekt i Björneborg. I seminariet medverkar konstsamordnaren Ulrika Liljenström, som koordinerar konstprojekt i det offentliga utrymmet i Lunds kommun. Länskonstnären Marjo Heino berättar om aktuella gestaltningsprojekt i Björneborg och Satakunta och planläggningsarkitekten Daniel Nagy föreläser om hur stadsplaneringen kan möjliggöra konsten. Seminariet fungerar som inspirationsunderlag för Björneborgs kommande konstplan som bearbetas som bäst.

Evenemanget riktar sig till arkitekter och planläggare som arbetar med den bebyggda miljön samt till andra tjänstemän inom planeringen samt till konstnärer, kulturarbetare och alla intresserade. Seminariet är tvåspråkigt.

Program

9:30 Kaffe

10:00 Välkommen
Björneborg stad
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

10:15 Offentlig konst i praktiken: exempel från Lunds kommun
Ulrika Liljenström, Lunds kommun

11:15 Stadsplanering och konst
Planläggningsarkitekten Daniel Nagy, Björneborgs stad

12:00 Lunch

13:00 Den offentliga konsten ur konstmuseets synvinkel
Intendent Anni Saisto, Björneborgs konstmuseum

13:30 Konstprojekt i Björneborg och Satakunta
Länskonstnär Marjo Heino

14:15 Paneldiskussion

15:00 Busstur till Radiostationen

16:00 Avslutning

FRITT INTRÄDE
Anmäl dig senast 17.10 2017 via länken nedan.

 

Tilläggsinformation: Programkoordinator Aino Kostiainen, 040 551 9933 aino.kostiainen(at)hanaholmen.fi

Seminariet är ett samarrangemang mellan Hanaholmen, Björneborgs stad och Svenska kulturfonden i Björneborg. Mera konst! är ett initiativ startat av Hanaholmen och pågår fram till slutet av 2018. Syftet är att uppmuntra kommuner i Finland och Sverige att föra dialog om erfarenheter av konstprojekt i offentlig miljö. Projektet förverkligas med stöd av undervisnings- och kulturministeriet i Finland samt Kulturfonden för Sverige och Finland.