Norden – Europas tillväxtregion

Hanaholmen, Esbo

|
4.6.2018 13:00 - 5.6.2018 12:00

Nordiskt gränshinderarbete och samarbetets betydelse i Europa

Tillsammans utgör DE NORDISKA LÄNDERNA världens 11:e största ekonomi.

Det NORDISKA samarbetet är en av de äldsta och mest omfattande regionala samarbetsformerna i världen.

Det NORDISKA samarbetet gynnar företagens affärsutbyte och lönsamhet. Det är också en viktig del av det europeiska och internationella samarbetet och målet är att ett starkt Norden i ett starkt Europa.

Under EVENEMANGET kommer fokus att ligga på gränshinderarbetet och betydelsen av det regionala samarbetet i Europa. Därtill erbjuds skräddarsydda utbildningar till företagen.

Målet med SEMINARIET är att föra fram gränsens möjligheter och på vilket sätt gränsen kan påverka företagsverksamhetens ekonomiska tillväxt.

Se programmet för båda dagarna här.

Se tisdagens program här.

Språk: Simultantolkning; svenska-finska-svenska

Arrangörer: Hanaholmen, Nordkalottens Gränstjänst, Nordiska ministerrådet, Interreg och Svenska nu

Tilläggsinformation:
Nordkalottens Gränstjänst: Koordinator Päivi Koivupalo, +358 (0)40 1267 888, paivi.koivupalo(at)tornio.fi
Hanaholmen: Projektchef Tina Räihä, +358 (0)40 563 6846, tina.raiha(at)hanaholmen.fi
Svenska nu: Projektchef Mikael Hiltunen, +358 (0)40 620 6006, mikael.hiltunen(at)hanaholmen.fi