Nordisk demokratidag

Hanaholmen, Esbo

|
2.12.2022 13:00 - 17:00

Välkommen på seminarium!


Digitaliseringen och demokratin

Fredagen den 2 december kl. 13.00 – 16.00 är du välkommen till Nordisk demokratidag för att diskutera temat digitalisering och demokrati. Seminariet följs av en mottagning kl. 16.00.

Demokratin har varit på tillbakagång globalt. Europeiska unionen är dock engagerad i att försvara demokrati och rättsstatsprincipen både i Europa och övriga världen. Nya möjligheter för demokrati och medborgardeltagande uppstår från ny teknologi och digitala medier. Dataekonomins logik innebär dock utmaningar för demokratiska processer, inklusive genom hybridhot. Från de digitala jättarna efterlyser man större företagsansvar och/eller bättre reglering. Välkommen att diskutera dessa utmaningar!


PROGRAM

13.00 Välkommen
Victor Andersson, Programdirektör, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Digitalisering och demokrati
Rauno Merisaari, Ambassadör för mänskliga rättigheter och demokrati, Utrikesministeriet, Finland

Det svenska EU-ordförandeskapet och arbetet för demokratin
Cecilia Ruthström-Ruin, Ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, Utrikesdepartementet, Sverige

Biblioteken som demokratins instrument
Fredrika Sundberg, Bibliotekschef, Mariehamns stadsbibliotek och centralbiblioteket, Åland

Case Study: The First Results of NORDIS
Perspectives for Healthier Information Diet in Nordic countries

Anja Bechmann, Professor, Aarhus Universitet, NORDIS Danmark

Data Economy and its Impacts on Democracy
Jyrki Katainen, Tidigare statsminister, överombudsman, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

14.40 paus

De digitala jättarna och demokratin
Åsa Wikforss, Professor, Stockholms universitet, författare
Maarit Jaakkola, Biträdande föreståndare, medieforskningscentret Nordicom, Göteborgs universitet

Paneldiskussion modererat av Jukka Vahti, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra:
Aura Salla, Public Policy Director, Head of EU Affairs, Meta
Heidi Jern, Government Affairs & Public Policy Manager, Google
Max Mickelsson, Head of New Markets, Miltton
Anja Bechmann, Aarhus Universitet, NORDIS, Danmark

Slutord
Björn Vikström, Ordförande, Anders Chydenius-stiftelsen, Finland

16.30 – 17.30 Restaurant PLATS, Hanaholmen
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras mottagning


I samarbeteHanaholmen, Anders Chydenius Foundation, Sitra, Nordis, Åland Peace Institute, Nordicom.

Seminariets språk svenska, finska och engelska. Simultantolkning till engelska.

Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmäl dig senast den 25 november via länken nedan.

Tilläggsinformation: Projektchef Henrik Huldén, henrik.hulden(at)hanaholmen.fi

Demokratidagen arrangeras med ekonomiskt stöd av Konstsamfundet.