Nordiska perspektiv på självstyre: Åland, Grönland och Färöarna

Hanaholmen, Esbo

|
18.3.2021 10:00 - 16:00

Med seminariet uppmärksammar vi att det är 100 år sedan lagen om Ålands självstyre stiftades.

OBS! Nytt datum! Flyttats från 14.9.2020 –> 18.3.2021.

Åland är inte unikt i Norden, även Färöarna och Grönland har ett omfattande självstyre som i vissa avseenden är längre utvecklade än den på Åland. Det nya förslaget till självstyrelselag för Åland är under beredning och skall snart godkännas av riksdagen och lagtinget. Seminariet är ägnat att ge impulser till beslutsfattarna om hur ålänningarna klarar av att sköta sitt självstyre och hur man lyckas med detta på Färöarna och Grönland.

PROGRAM

10:00 Inledning
Hanaholmen
Finska Vetenskaps-societeten
mötesordförande

10:20 Färöarna och Grönland
lektor Maria Ackrén

10:40 Ålands utveckling från självstyrelselagens tillkomst den 6 maj 1920 till nutid
doktorand Ida Jansson (Lunds universitet)

11:00 Handläggningen av Ålandsfrågor i riksförvaltningen
tidigare lagstiftningsrådet Sten Palmgren

11:30 Kvaliteten i det åländska självstyret
professor Jan Sundberg, Helsingfors universitet

12:00 Paneldiskussion
Moderator riksdagsledamot Mats Löfström

12:30 Lunch

13:30 Utfallet i det åländska beslutsfattandet
professor Stefan Sjöblom (Helsingfors universitet)

13:50 Kvaliteten i Färöarnas utvidgade självstyre och relationen till Danmark
lektor Hallbera West (Fróðskaparsetur Føroya)

14:20 Kvaliteten i Grönlands utvidgade självstyre och relationen till Danmark
lektor Maria Ackrén (Illsimatusarfik)

14:40 Paneldiskussion om de färöiska och grönländska exemplen som modell för Åland – Finland
Moderator docent Pär Olausson (Mittuniversitetet)

15:30 Dialog med lantrådet Veronica Thörnroos om den kommande självstyrelselagens förtjänster och brister

16:00 Slut för dagen


Arrangörer
: Finska Vetenskaps-Societeten, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Språk: svenska
Deltagandet är avgiftsfritt men förutsätter en förhandsanmälan. Anmälningen öppnas på denna sida under hösten.