Nordspråks sommarkurs 2018: Från radioprat till litteraturappar

Hanaholmen, Esbo

|
27 - 31.7.2018

Kursen handlar om teman kring multimodalt berättande och multilitteracitet i undervisningen.

Programmet består av såväl traditionella seminarier som möjlighet att själva prova på kreativt arbete med multimodala uttryck.

Information och anmälning: www.nordsprak.com