Normkritisk pedagogik

Hanaholmen, Esbo

|
4.10.2019 15:15 - 16:45

Andreas Jonsson – en av Sveriges främsta talare inom attityd och självkänsla – håller en föreläsning om normkritisk pedagogik i vardagen som riktar sig till rektorer, lärare och annan skolpersonal.

NORMKRITISK PEDAGOGIK I VARDAGEN med Andreas Jonsson

Andreas Jonsson arbetar sedan 8 år med normer, fördomsproblematik och mänskliga rättigheter inom skolvärlden. I föreläsningen Normkritisk pedagogik i vardagen ger Andreas konkreta tips på hur ni går från att arbeta med toleranspedagogik till att arbeta normkritiskt, alltid med individen i fokus. Vad är det som gör oss till den vi är, och hur ska vi skapa en så inkluderande skolmiljö som möjligt?

I samband med föreläsningen kommer Andreas även att presentera sitt metodmaterial GÖR NÅT om normer, grupptryck och allas lika värde och hur vi aktivt kan arbeta med dessa frågor i vardagen. Läs mer på Andreas Jonssons hemsida

Evenemanget är kostnadsfritt, men förutsätter förhandsanmälan senast den 26 september.

Ytterligare information: programkoordinator Liisa Suomela, liisa.suomela(at)hanaholmen.fi