Östersjö och miljöjournalistik

Hanaholmen, Esbo

|
23 - 27.5.2022

En intensivkurs i miljöjournalistik för blivande journalister från Sverige och Finland.

Expertföreläsningar, diskussioner och workshoppar där journaliststuderande arbetar i blandade grupper under ledning av erfarna journalister och skapar aktuellt material som publiceras efter kursen. Även Studiebesök och kulturprogram ingår i programmet.

Kulturfonden för Sverige och Finlands mediesatsning genomförs i samarbete med journalistutbildningarna vid Helsingfors universitet, Soc&kom, Tammerfors universitet, JMG/Göteborgs universitet.

Se kursens hemsidor här

För inbjudna deltagare

Tilläggsinformation: Projektchef Tiinaliisa Granholm, tiinaliisa.granholm(at)hanaholmen.fi