Östersjö och miljöjournalistik

Hanaholmen, Esbo

|
31.5 - 4.6.2021

En intensivkurs i miljöjournalistik för blivande journalister från Sverige och Finland.

Expertföreläsningar, diskussioner och workshoppar där journaliststuderande arbetar i blandade grupper under ledning av erfarna journalister och skapar aktuellt material som publiceras efter kursen. Även Studiebesök och kulturprogram ingår i programmet.

Kulturfonden för Sverige och Finlands mediesatsning genomförs i samarbete med journalistutbildningarna vid Helsingfors universitet, Soc&kom, Tammerfors universitet, JMG/Göteborgs universitet.

För inbjudna deltagare

Tilläggsinformation: Projektchef Tiinaliisa Granholm, tiinaliisa.granholm(at)hanaholmen.fi