Quality in Higher Education Perspectives from Finland and Sweden

Hanaholmen, Esbo

|
14.12.2023 09:00 - 17:00

Välkommen på ett intressant seminarium på engelska!

Sveriges förenade studentkårer SFS, Finlands studentkårers förbund FSF och Finlands Studerandekårers förbund SAMOK arrangerar i samarbete med Hanaholmen ett heldagsseminarium om kvalitetsfrågor i högre utbildningen i våra länder. I seminariet medverkar studenter, forskare, tjänstemän och beslutsfattare för att analysera och diskutera kvalitetsfrågan och formulera utvecklingsförslag.

Läs mera om programmet här på engelska