Seminariet Mera konst! i Sibbo

Kulturhuset Lilla Villan, Nickby, Jussasvägen 16, Sibbo

|
15.5.2017 09:30 - 15:00

Syftet är att uppmuntra finländska och svenska kommuner att utbyta erfarenheter gällande konstinköp i byggd miljö samt dela med sig av goda erfarenheter och innovativa arbetsmetoder.


Vilken betydelse har konsten i kommunerna? Hur blir konsten till? Uppmuntrar kommunens organisation skapande av konst, eller finns det förhinder? Var syns konsten – och var kunde den synas? Här är några av de aktuella frågor som vi granskar med experter från Finland och Sverige i vårt seminarium  Mera konst! i Sibbo. Vi bekantar oss med hur man i Jönköping, Riihimäki, Sibbo, Uppsala och Tavastehus kommuner möjliggör konst samt projektet Samhällskonstnär, där flera kommuner samarbetar för att utveckla den konstnärliga kompetensen i gestaltningsprojekt i den bebyggda miljön.

Evenemanget riktar sig till arkitekter och planläggare som arbetar med den bebyggda miljön samt till andra tjänstemän med planeringsuppgifter samt till konstnärer, kulturarbetare och alla intresserade. Språket är både finska och svenska.

Kom med och lär dig något nytt och låt dig inspireras!

PROGRAM

9:30 Morgonkaffe
10:00 Välkommen, kommundirektör Mikael Grannas, Sibbo kommun
Hälsning från Mera konst!-projektet, programkoordinator Aino Kostiainen, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
10:15 Stadens varumärke och kultur, projektchef, FD Antti Vihinen, Tavastehus stad
11:00 Att fånga platsens själ – om cultural planning i Sverige, konsult Erica Månsson, Jönköping kommun
11:45 Cultural planning i Nickby: insamling av platsminnen med crowdsourcing, chef för kultur och fritid Anne Laitinen och planläggare Pilvi Nummi, Sibbo kommun
12:15 Lunch (på egen bekostnad)
13:00 Strategiskt arbete med konsten i Uppsala, intendent Anna Ehn, Uppsala kommun
13:45 Projektet Samhällskonstnär – mera konstnärlig kompetens i gestaltningsprojekt genom samarbete, skulptör,  konstmag. Marjukka Korhonen, Riihimäki stad och arkitekt Johanna Närhi, Tavastehus stad
14:30 Kaffepaus
14:45 Sammanfattning
15:00 Busstur i Ådal i Sibbo samt Nickby sjukhusområde, 30 min

Seminariet modereras av Klas Fontell, arkitekt vid Helsingfors konstmuseum HAM.

FRITT INTRÄDE
Anmäl dig senast 10.5 2017 via denna länk.

Tilläggsinformation:
Projektet Mera konst!: Programkoordinator Aino Kostiainen, 040 551 9933, aino.kostiainen@hanaholmen.fi
Cultural planning i Nickby: Kulturproducent Katja Sågbom, 09 2353 7023, katja.sagbom@sipoo.fi
Projektet Samhällskonstnär: Skulptör, projektledare Marjukka Korhonen, 050 465 6996,  marjukka.korhonen@riihimaki.fi

 


Seminariet anordnas av Hanaholmens kulturcentrum, städerna Tavastehus och Riihimäki samt Sibbo kommun. De här orterna befinner sig i Finlands tillväxtkorridor och medverkar i projektet Samhällskonstnär. Mera konst! -projektet pågår till slutet av 2018 och är grundat av Hanaholmen  – kulturcentrum för Sverige och Finland. Projektet förverkligas med stöd av undervisnings- och kulturministeriet i Finland och Kulturfonden för Sverige och  Finland.