Seminarium: Perspektiv på ett konstverk

Hanaholmen, Esbo

|
10.9.2021 10:00 - 16:00

Konstnärerna O, Hanaholmens kulturcentrum och Kulturfonden för Sverige och Finland ordnar ett seminarium om begreppet konstverk den 10 september mellan kl. 10 och 16 på Hanaholmen. Anmäl dig redan nu!

Seminariet är en del av programmet i samband med invigningen av utställningen Länk – Link – Linkki. Seminariets språk är engelska, och det är öppet för alla. Deltagaravgiften för dem som deltar i seminariet på plats på Hanaholmen är 35 € och betalas vid registrering. På grund av sammankomstbegränsningarna kan endast 25 personer delta i seminariet på plats på Hanaholmen (kvoten är fylld). Distansdeltagande är möjligt men kräver förhandsanmälan via denna länk.

Deltagaravgiften inkluderar lunch och kaffe i Hanaholmens restaurang PLATS.

Inläggen behandlar konstverksbegreppet i samtida konst, med särskilt fokus på materialbaserad och konstindustriell bildkonst. Konstverkets innehåll undersöks också ur den offentliga konstens perspektiv. Hur ser förhållandet mellan ett konstverk och ett konsthantverk ut nu? Hur uppfattar stadsplanering och arkitektur ett konstverk? I seminarieprogrammet kommer konstnärer att dela med sig av sina erfarenheter av samarbetsprocesser, och det kommer att finnas utrymme för diskussion. Listan över medverkande konstnärer och talare kompletteras senare. Ladda ner programmet här.

 

Medverkande:

Docent Martta Heikkilä, arbetar som forskare inom estetik vid Helsingfors universitet. Hennes intresseområden omfattar aktuella teorier om konst och i synnerhet postfenomenologisk och poststrukturistisk konstfilosofi. Under de senaste åren har Heikkilä varit särskilt intresserad av begreppet konstverk och dess förändring, som utgör också tema för hennes aktuella forskningsprojekt. Heikkiläs presentation fokuserar på förhållandet mellan materialitet och konceptualitet i samtida konst.

Smyckeskonstnär och artenom Anna Rikkinen, konstexpert vid Ornamo kommer att tala om konsthantverkets roll i offentligt byggande. Numera tar utställningar, tankar och konstverk form alltmer online. Finns det möjligheter att presentera handgjort och materiellt arbete i det offentliga rummet?

Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi vid Södertörns Högskola, medverkar i programmet med en föreläsning: Emergences – the concept of art today as experience of the unformed

Maarit Mäkelä, D. Sc. (Tech.), professor vid Aalto universitetet, behandlar dialogen mellan konstnären och materialet. Mäkelä är intresserad av den kreativa processen och hur den utvecklas i växelverkan där konstnären reflekterar över materialets egenskaper. Mäkeläs föredrag baserar sig i hennes egen skapandeprocess inom keramikkonst, som påbörjade i Nya Zealand 2015.

Inlägen spelas in och de kommer att finnas tillgängliga på Hanaholmens webbplats efter seminariet.

Länk – Link – Linkki är en gemensam utställning för Konstnärerna O och Fiber Art Sweden (FAS), och den ordnas i Hanaholmens galleri från 9/9 2021 till 30/1 2022. Medlemmarna i båda föreningarna är verksamma inom bildkonst, design och hantverk, och alla har en stark koppling till materialet, som ofta definierar verkens konkreta och konceptuella innehåll. Utställningens temainnehåll har skapats i samarbete mellan konstnärerna. Många av konstnärerna i utställningen arbetar med temat lätthet i sina verk. Konstverken är separata, men det interaktiva arbetet mellan konstnärerna har styrt processen.

Utställningens konstnärer:

  • Hugger-Mugger-arbetsgrupp: Maria Hägglund, Catarina W. Källström och Elinor Ström (SE) – Piia Lieste (FI)
  • Sonja Löfgren-Birch (SE, FI) – Veera Tamminen (FI)
  • Arbetsgrupp Lotte Nilsson-Välimaa & Inger Bergström (SE) – Paavo Halonen (FI)
  • Gunnel Pettersson (SE) – Elina Laitinen (FI)
  • Maria Sandstig (SE) – Virpi Vesanen-Laukkanen (FI)
  • Ellen Skafvenstedt (SE) – Riikka Peltola (FI)

Anmälning

Deltagare på plats på Hanholmen (kvoten full): Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan. Observera att anmälan är bindande och att deltagaravgiften inte återbetalas. Om du får förhinder kan din anmälan flyttas till en annan person. Anmälningstiden går ut söndagen den 29 augusti 2021 kl. 16, varefter vi tyvärr inte kan ta emot fler anmälningar.

Deltagare på distans: Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan. Deltagarna som deltar på distans får en länk till evenemanget på kvällen  torsdagen 9.9.2021. Anmälningstiden går ut torsdagen 9.9.2021 kl. 15.

>>> Anmäl dig här


Bild: Paavo Halonen: Kom och håll om mej, 2020.