Skapa på lördag: Akvarellmålning

Hanaholmen, Esbo

|
31.8.2024

Välkommen på akvarellmålning!

Nu ska vi måla skärgårdslandskap med Benita Suomi som kursledare, representant för Finland i Nordiska akvarellsällskapet (NAS). Vi arbetar främst med abstrakt måleri. Du behöver inte kunna rita eller teckna. Färgerna skall passa väl tillsammans och det är i regel ganska få färger i varje akvarellmålning. Motiven skärs ner till minsta möjliga – less is more! Det avskalade i motiven uppvägs av målningens expressionistiska och experimentella utformning. Pigmenten, vattnet och pappret lever i en process som har ett eget liv. På kursen dyker du in i djupet på ditt konstnärliga anlag och får inspiration att frigöra din inre kreativitet.

Kursavgiften är 20 € för förmiddagskursen kl. 9–12 och 20 € och för eftermiddagskursen kl. 13–16. Du kan välja att delta i endast en av kurserna eller båda för 40 €. Medlemmar till NAS betalar 30 € för hela dagen. Smått saltigt kan köpas i Vinbaren. Lunch på Restaurang Plats kostar 25 € och den ska bokas och betalas i förväg i samband med anmälan.

Tag helst med eget målarmaterial. Men du kan också köpa ett materialpaket av läraren för 10 €. Materialpaketet innehåller papper, färger och redskap som behövs för kusen.

Kursinfo

Förmiddagskursen kl. 9-12

Kl. 9-9.45
Presentation av läraren och Nordiska akvarellsällskapet
Kompositionslära
Lärarens demo på akvarellen

Kl. 10-11.30
Målandet av skärgårdsmotiv med stenar (antingen ute eller inne)

11.30-12 genomgång och kritik

Lunch kl. 12-13 (på egen bekostnad)

Eftermiddagskursen kl. 13-16

Kl. 13-14
Presentation av läraren och Nordiska akvarellsällskapet
Kompositionslära
Lärarens demo på akvarellen
Målandet av skärgårdsmotiv med strandbjörkar på fastlandet (antingen ute eller inne)

Kl. 14-15:30 målande

Kl. 15:30 genomgång och kritik

Materialbeskrivning:
Akvarellfärger (helst tubfärger)
· Blått; indigo, ultramarin
· Gult; citrongul, ockra
· Varm röd
· Bränd umbra och sienna
Flat stor pensel och en liten spetspensel
Målartejp
Vattenmugg
Papper (300g) och underlag
Sprayflaska för vatten

Observera att anmälningen är bindande och att deltagaravgiften inte returneras.

Tilläggsinformation:
Benita Suomi benita.suomi(at)live.fi (om kursinnehållet).
Tyra Therman, tyra.therman(at)hanaholmen.fi (om anmälning).

Anmäl dig här