Språk och kultur inom vård och omsorg 17-19.6.2019

Hanaholmen, Esbo

|
17 - 19.6.2019

Konferens för deltagare i fortbildnings- och samarbetsprojektet Språk och kultur inom vård och omsorg.

Projektet för anställda inom vård och omsorg i de finska förvaltningsområden i Sverige och finländska studerande inom social- och hälsovård inleddes på hösten 2018. Inom ramen av detta pilotprojekt arrangerades det kompetensfrämjande workshopserie i Sverige med fokus på utveckling av arbetsmetoder och språk- och kulturkompetens hos personal inom vård och omsorg. En grupp finländska studerande gjorde en studieresa till Gävle och undervisning av språk-och kulturkompetenser utvecklades inom yrkeshögskolan Metropolia. Under denna konferens delas de samlade erfarenheterna av projektet.

Projektet stöds av Nordplus Språk och kultur.

Arrangörer: Hanaholmen i samarbete med Finlandsinstitutet i Stockholm, Metropolia yrkeshögskola och Gävle kommun med stöd av Nordplus.

Tilläggsinformation: Projektchef Tiinaliisa Granholm, +358 (0)45 120 7818, tiinaliisa.granholm(at)hanaholmen.fi