Språklyftet!

Hanaholmen, Esbo

|
16.11.2021 09:00 - 16:00

Svenska nu och Åbo Akademi arrangerar en fortbildning!

Språklyftet riktar sig till de som jobbar inom språkbad eller på språköar. Fortbildningen ger verktyg att utveckla språkstödjande arbetssätt samt kunskap om hur dessa kan förankras i verksamheten för en bestående och långsiktig förändring mot en språkutvecklande verksamhetskultur. Arrangeras i samverkan med Åbo Akademi.

Tilläggsinformation: programkoordinator Liisa Suomela, liisa.suomela@hanaholmen.fi