Språkvårdsdagen 2021

Hanaholmen, Esbo

|
18.5.2021 09:00 - 15:30

En tvärvetenskaplig fortbildnings- och diskussionsdag för översättare, lärare, forskare och mediefolk i Sverige och Finland och för den intresserade allmänheten.

Hanaholmens Språkvårdsdag arrangeras den 18 maj 2021 i samarbete med Hugo Bergroth-sällskapet och Institutet för de inhemska språken.

Tema är:

RÄTT ORD I RÄTT TID.
Om nya begrepp och laddade ord. Hur väljer jag när världen förändras?

Medverkande: Sofia Tingsell, Maria Swanljung, Pia Mikander, Don Kulick, Nina Martola, Malin Gustavsson och Susanna Landor.


SPRÅKVÅRDSDAGENS PROGRAM

8.30 morgonkaffe

9.00 Välkommen

  • Henrik Huldén, projektchef, Hanaholmen
  • Eivor Sommardahl, ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

Språkvårdens kakofoni – vad tar man hänsyn till vid språknormering?

  • Sofia Tingsell, språkvårdare på Språkrådet i Sverige

Vi och de andra – hur ordval kan stärka polarisering

  • Maria Swanljung, diskrimineringsombudsmannens kommunikationschef

Bensträckare, frukt, litteraturbord

Förändringar i läromedelstexter. Vems röst hörs, när behövs nya ord och benämningar?

  • Pia Mikander, universitetslektor i historieämnets och samhällslärans didaktik vid pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet

11.15  Utdelning av Hugo Bergroth-priset 10’–15’

11.30 – 12.45 lunch och litteraturbord

12.45 När språket är lika med handling riskerar handlingen att stanna vid språket

  • Don Kulick, professor i antropologi, Uppsala universitet

Och vad säger ordboken?

  • Nina Martola, huvudredaktör för Stora finsk-svenska ordboken

Kaffe

14.30 Språk som makt – begrepp som inkluderar flera

  • Malin Gustavsson, likabehandlingskonsult, Ekvalita Ab

15.00 Om språkpolicy, journalistik och ordval på HBL

  • Susanna Landor, chefredaktör för Hufvudstadsbladet

15.30   Språkvårdsdagen är slut


 

Deltagaravgift 75 € (med studiekort 40 €, för Hugo Bergroth-sällskapets medlemmar 40 €) inkluderar lunch och två pausserveringar.

Anmälningen öppnas på denna sida senare.

Arrangörer:
Hugo Bergroth-sällskapet
Institutet för de inhemska språken
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Tilläggsinformation: Projektchef Henrik Huldén, +358 (0)400 26 56 56, henrik.hulden(at)hanaholmen.fi