INHIBERAT: Svensk-finsk politikerdialog: Baylan & Lintilä

Hanaholmen, Esbo

|
23.3.2020 13:00 - 14:00

Evenemanget är inhiberat.

I ljuset av coronaviruset och dess snabba spridning har Hanaholmen beslutat att inhibera alla sina program fram till den 6 april. Vi följer med utvecklingen och myndigheternas uppmaningar och är vid behov beredda att inhibera ytterligare evenemang.

De som redan anmält sig till de olika evenemangen kommer att kontaktas separat.

Läs hur Hanaholmen hanterar situationen med coronaviruset


Bästa vänner men också konkurrenter: Hur ska vi garantera ekonomisk framgång för Sverige och Finland i framtiden?

Handelskrig, brexit, den högteknologiska konkurrensen i Asien. Hinner näringslivet i Finland och Sverige reagera när verksamhetsmiljön förändras så oerhört snabbt? Hur ska vi behålla livskraftiga företag från Ystad till Utsjoki?

Näringsministrarna Mika Lintilä från Finland och Ibrahim Baylan från Sverige utväxlar erfarenheter, lösningsmodeller och tankar under ministerdialogen på Hanaholmen. Diskussionen leds av redaktör Kai Jaskari från YLE.

Finland och Sverige är öppna ekonomier som är beroende av hur exportföretagen klarar sig. Ägandeförhållandena sträcker sig ofta över Bottniska viken. I många branscher är länderna också varandras främsta konkurrenter. Vad kan regeringarna göra för företagens verksamhetsförutsättningar och för att företagen i våra länder ska ha kunnande, ekonomi och attraktivitet nog för att fortsättningsvis kämpa i den internationella toppen?

Hanaholmen eftersträvar en intensifierad politisk dialog mellan Finland och Sverige genom att arrangera öppna politikersamtal. Vi tar sikte på framtiden och söker tillsammans lösningar på komplexa samhälleliga utmaningar.

Välkommen!

Språk: Finska och svenska. Simultantolkning.

Mera information: Projektchef Tina Räihä, tina.raiha(at)hanaholmen.fi

Bild Lintilä: Riksdagen. Bild: Baylan: Kristian Pohl/Government Offices of Sweden