Svensk-finsk politikerdialog: Eriksson & Skinnari

Zoom

|
8.9.2020 11:00 - 12:00

Biståndsministrarna i dialog

Finland och Sverige – små jättar i utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

165 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp och ännu fler lever i fattigdom och i ojämlika samhälleliga förhållanden och den nu pågående coronakrisen har förvärrat situationen ytterligare. Vad kan små länder som Finland och Sverige göra för att förbättra situationen?

Finlands utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson utväxlar erfarenheter och tankar i Hanaholmens politikerdialog tisdag 8.9.2020 kl. 10.00-11.00 svensk tid, kl. 11.00-12.00 finsk tid virtuellt på plattformen Zoom.

Hanaholmen eftersträvar en intensifierad politisk dialog mellan Finland och Sverige genom att arrangera publika politikersamtal. Vi tar sikte på framtiden och söker tillsammans lösningar på komplexa samhälleliga utmaningar.

Välkommen!

Språk: Svenska. Kysymyksiä voi esittää myös suomeksi.

Mera information: Projektchef Tina Räihä, tina.raiha(at)hanaholmen.fi

Bild Skinnari: Riksdagen. Bild: Eriksson: Ninni Andersson/Government Offices

Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmälan: Senast 8.9 kl. 10.45 (finsk tid)