The Annual Hanaholmen Lecture 2020

Online

|
19.11.2020 15:30 - 16:40

Välkommen till den tredje föreläsningen i den årligen återkommande föreläsningsserien the Annual Hanaholmen Lecture!

”Lära för livet eller utbildning för skolan?”

19.11.2020 kl. 15.30-16.40 (finsk tid), kl. 14.30-15.40 (svensk tid)

The Annual Hanaholmen Lecture är ett koncept som fick sin start 2018 med en diskussion om universitetens framtid i Sverige och Finland ur ett samverkansperspektiv med övriga aktörer i våra samhällen. Avsikten med the Annual Hanaholmen Lecture är att sammanföra nya akademiska perspektiv i interaktion med aktörer utanför akademin.

Annual Hanaholmen  Lecture 2020 är en dialog mellan utbildningschef Annika Hedås Falk från Nobel Prize Museum i Stockholm och professor Hannu Salmi vid Helsingfors universitet. Annika och Hannu samtalar om utbildning och lärande i våra länder och söker svar på följande frågor: Vad är informellt lärande? Hur definierar man det i förhållande till formell skolgång? Vad är en optimal arbetsfördelning mellan skolan och övriga samhället för att stärka lärande och tackla komplicerade problem som klimatförändringen och pandemier? Kan vi finna finländska och svenska exempel på lyckade samarbeten mellan formell utbildning och informellt lärande?

Annika är praktikern inom skola, utbildning och lärande. Hon har lång erfarenhet som lärare, rektor och skolutvecklingsstrateg för Stockholms skolor och sedan fyra år leder hon Nobelprisets utbildningssatsning med museipedagogik och ett internationellt lärarnätverk där Nobelpristagare, forskare, fredsaktivister och lärare från hela världen möts. Hannu är teoretikern som i över 30 år forskat i informellt lärande och undervisat blivande lärare vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Han var med i planeringen av vetenskapscentret Heureka i Vanda i Finland under 1980-talet och har under hela sin yrkesbana engagerat sig i popularisering av vetenskap och skolutveckling.

Annika och Hannu har i flera år samarbetat för att skapa nya metoder och arenor för informellt lärande som kan bli ett starkare komplement till den formella undervisningen. Nu möts de i ett öppet webbinarium om formellt och informellt lärande med förhoppningen att inspirera fler aktörer till samarbete, nyfikenhet och pedagogisk utveckling.


Språk: Svenska. Kysymyksiä voi esittää myös suomeksi.
Webbinariet är avgiftsfri, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmälan: Senast 19.11.2020 kl. 9.00 (finsk tid) via länken nedan eller här.

Mer information: Projektchef Janne Wikström, janne.wikstrom(at)hanaholmen.fi