Vad är problemet med språkundervisningen?

SuomiAreena, Stadshusets innergård, Björneborg

|
15.7.2019 16:00 - 17:00

I diskussionen om språkundervisningen upprepas debattörernas trauman från en undervisning som präglades av grammatik och att man repeterade utantill.

Språkkunskapernas betydelse i arbetslivet erkänns, men ändå studerar allt färre främmande språk. Nu ska språkkunskaperna förbättras bl.a. genom tidigareläggning av undervisningen. Vad betyder en kvalitativ tidigarelagd språkundervisning? Hur undervisas språk nu och i framtiden? Varför finns det inte utrymme för mångsidig språkinlärning? Vad händer med finländarnas språkreserv? Vilka är arbetslivets verkliga behov?

PROGRAM

16.00 Öppning, ordförande Sanna Karppanen, SUKOL rf

16.05 Språkundervisningen nu och i framtiden, direktör Peppi Taalas, Jyväskylä universitets Språkcenter

16.20 Paneldiskussion:
Som debattörer märks Peppi Taalas, EK:s utbildningsdirektör Riikka Heikinheimo, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund Emilie Jäntti, lektor i svenska och ryska Tiina Salomaa samt Sanna Karppanen som moderator.

17.00 Evenemanget avslutas

Välkommen!


Arrangörer: Nätverket Svenska nu, Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf, Det nationella utvecklingsprojektet för gymnasiets språkundervisning LUKKI

Du kan anmäla dig till diskussionen via länken nedan.