Vad hände med det gränsfria Norden?

Online

|
23.4.2021

Välkommen på ett aktuellt webbinarium!

Tidpunkt: Fredag 23.4.2021, kl. 12.00 – 13.00 CET, kl. 13.00 – 14.00 EET (finsk tid)

Den pågående coronapandemin har i stort sett eliminerat den fria rörligheten i Norden och restriktionerna och de stängda gränserna har resulterat i många svåra utmaningar för såväl privatpersoner som företag i de annars integrerade gränsområdena. Den integrerade ekonomin, gränshandeln och erfarenhetsutbytet har fått sig en törn, likaså gränspendlingen som är beroende av smidiga övergångar vid gränserna.

Den tidigare vänskapliga kontakterna har förbytts i misstro och brist på kommunikation. Vi har under pandemin konfronterats med det faktum att nordiskt samarbete kring krisfrågor saknas och allt fler lyfter nu upp frågan om mer samarbete och en gemensam strategi inför kommande kriser.

Hur ska vi reparera de skador som tilliten mellan de nordiska länderna ådragit sig? Inom vilket område når vi bäst resultat genom att samarbeta mer? Hur blir Norden världens mest integrerade region?

Diskussionen modereras av Henrik Wilén, generalsekreterare, Föreningarna Nordens Förbund.

  • Sven-Erik Bucht, Sverige, ledamot Gränshinderrådet, tidigare landsbygdsminister och riksdagsledamot
  • Bertel Haarder, Danmark, ledamot Gränshinderrådet, president i Nordiska rådet 2021, ledamot i Folketinget samt tidigare minister 1982-2016 bland annat minister för nordiska samarbete
  • Vibeke Hammer Madsen, Norge, ledamot Gränshinderrådet, styrelseproffs
  • Henrik Møller, Danmark, medlem i Nordiska rådets gränshindergrupp
  • Kimmo Sasi, Finland, ordförande Gränshinderrådet, tidigare utrikeshandelsminister, kommunikationsminister och riksdagsledamot

Språk: Skandinaviska språk

Arrangörer: Hanaholmen, Gränshinderrådet och Föreningarna Nordens Förbund

Tilläggsinformation: Projektchef Tina Räihä, tina.raiha(at)hanaholmen.fi

Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmälan via länken nedan senast 23.4 kl. 9.00 CET / kl. 10.00 EET (finsk tid).
Alla anmälda kommer att få en deltagarlänk under förmiddagen 23.4.2021.