Varför behövs humaniora för ett bra ledarskap i skolan?

Visby, Gotland

|
28.6.2023 15:00 - 15:15

Almedalsveckan i Visby

HUMTANK-tältet vid Kajen  

Onsdag 28.6 kl. 15.00 – 15.15

Varför behövs humaniora för ett bra ledarskap i skolan?

Skolledning ses i dag som en HR fråga. Men vad ska ledarskapet i framtidens skola handla om?

Dagens skola konfronteras med komplexa utmaningar. Inte alla kan bemötas med en handlingsplan. Tre svenska och tre finländska universitet planerar en gemensam modul i sina rektorsutbildningar som ska stärka rektorers förutsättningar för att stärka lärarnas professionella autonomi. Humanioras förståelse för komplexiteten i människans tankar och kommunikation spelar en viktig roll i detta. 

Janne Wikström, projektchef, Hanaholmen Academy
Beate Schirrmacher, litteraturvetare vid Linnéuniversitetet, Humtank 

Programmet arrangeras i samverkan med Kulturfonden för Sverige och Finland.

Foto: Malin Ericsson, Region Gotland.