Vinstuttag i skola

M/S Michael Sars, Visby

|
5.7.2022 14:30 - 15:15

Almedalsveckan: Varför har våra länder kommit att gå så skilda vägar i skolpolitiken?

Politiska styrningen av skolan har överhuvudtaget varit en stor fråga i Sverige de senaste årtionden. Det här granskas bland annat i den nya forskarantologin ”När skolan blev en marknad”.

Läget i Finland har varit annorlunda sedan introduktionen av grundskolan på 1970-talet. Skolan i Finland blir sällan en rikspolitisk fråga och styrningen av skolan kan ses som myndighetsbaserad.

Hur har våra länder kommit att gå så skilda vägar i skolpolitiken? Och vad är rätta vägen till en fungerande skola?

Medverkande:  forskarna Johanna Ringarp och Janne Holmen samt aktuella politiker

Programmet arrangeras i samverkan med Kulturfonden för Sverige och Finland.