Visst gör det ont när skammen brister – #metoo i Sverige och Finland

Hanaholmen, Esbo

|
19.12.2017 14:30 - 16:00

Välkommen på det aktuella seminariet på tisdagen 19.12.2017!

I Finland går vi sällan i bräschen för olika känsliga diskussioner och Finland kommer ofta lite efter Sverige. Så också i fallet #metoo. I Sverige tog man genast fasta på initiativet att få bukt med sexuella trakasserier och vad som finns inbyggt i fenomenet. Fackspecifika upprop från såväl kulturfältet, universitetsvärlden samt skolan fick spaltutrymme i medierna och stöd från allmänheten. Debatten har även lett till uppsägningar och krav på åtgärder.

Diskussionen om trakasserier av olika slag har nu även slagit ner som en bomb i Svenskfinland efter den hetsiga diskussionen i Sverige. Tursamt nog tog några finlandssvenska kvinnor initiativ till #vimed och #dammenbrister. Samma diskussion håller just nu på att tillta i det finska Finland.

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland arrangerar ett seminarium om sexuella trakasserier utgående från den pågående #metoo-debatten. Var går gränsen för trakasserier? Vad skall/kan/får man lämna ut? Vad kan denna diskussion leda till?

Medverkande:

  • Veronika Honkasalo, ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige, forskardoktor, Nätverket för ungdomsforskning
  • Bernt Klockars, rektor, Vasa övningsskola
  • Bi Puranen, docent, Institutet för Framtidsstudier i Sverige
  • Vilhelmina Öhman, ordförande, Astra

Samtalet leds av Hanaholmens programchef Maria Romantschuk och programkoordinator Jonna Similä.

Språk: svenska
Arrangör: Hanaholmen  kulturcentrum för Sverige och Finland.
Anmälan senast 18.12.2017 via länken nedan.