Walks in the Steam of Cryosphere

Hanaholmens galleri

|
14.9.2024 10:00 - 27.10.2024 22:00

I och med klimatförändringen smälter permafrosten som i sin tur frigör mikrober som varit frusna i tusentals år. Dessa mikrober, däribland virus, kan potentiellt utgöra en risk för nuvarande ekosystem, men kan detta oundvikliga möte ses bortom ett hotbetonande tankesätt?

Kan det uppfattas som en möjlighet att skapa resiliens?  Hur möter vi dessa tidsresenärer vars liv sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden?

Mari Keski-Korsus utställning är en undersökning av det liv som frigörs av den smältande permafrosten på de arktiska palsmyrarna och hurdana förändringar i relationerna mellan organismer som orsakas av klimatförändringarna. Verken i utställningen har skapats som en del av Keski-Korsus konstnärliga doktorandforskning, som fokuserar på ritualer mellan arter och deras förändringar i en tid av miljökris. Hennes fältarbete har huvudsakligen utförts i den subarktiska regionen i norra Sverige, i den tvärvetenskapliga forskargruppen för konst och vetenskap vid Abisko naturvetenskapliga forskningsstation.

Metoderna som Keski-Korsu använder är exempelvis (barfota)vandring som en ritualisering samt folklig läkekonst, speciellt torvbehandling i bastun där en liten mängd smältvatten från permafrosten ingår. I utställningen ingår videon Walking with Permafrost, som visar mikrobiella rörelser i ett träsk som kallas Storflaket, och Cryospheric Steams Repository, som består av svettprover, smältvatten från permafrost och torv som samlats in vid många bastubad. Kryosfären i utställningens titel syftar på jordens vatten i fast tillstånd, såsom (kontinentala) glaciärer och permafrost.

Mari Keski-Korsu (f. 1976) är en tvärdisciplinär konstnär vars arbete bygger på samarbete med olika arter. Uttrycksmedlet är en kombination av deltagande performans samt bild- och levande konst. Utställningen är en del av Keski-Korsus doktorsavhandling vid Aalto-universitetets institution för konst och media. Fältforskningen utfördes delvis i den samiska regionen som är bebodd av urbefolkningen. Mari Keski-Korsu konstaterar: ” Jag respekterar marken, vattnet och luften som försörjer människorna, och alla relationer mellan dem.”

Utställningen är den första delen av en helhet som handlar om olika sätt att skapa resiliens i en värld fylld av kriser. Den andra delen av utställningen består av den svenska konstnären Hanna Ljunghs konst. Utställningen har erhållit statsbidrag från Museiverket. Mari Keski-Korsus doktorsavhandling stöds av Kone stiftelsen, Polarforskningssekretariatet och Centret för konstfrämjande.

marikeski-korsu.net