Digitalisering och demokrati

Nordisk demokratidag med bland andra Jyrki Katainen (Sitra), Åsa Wikforss (Stockholms universitet), Aura Salla (Meta) och Sara Övreby (Google).