Finlands svenska historia

Presentation och paneldebatt kring professor Martin Hårdstedts bok om Finlands svenska historia.