Finlandsfrågan i svensk politik

Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt i samtal med professor Henrik Meinander om Finlandsfrågan i svensk politik.

Diskussionen, som modereras av utrikesministeriets avdelningschef Maimo Henriksson, tar avstamp i den ansedda svenska diplomaten och forskaren Krister Wahlbäcks livsverk.