Hotas vår demokrati av populistisk retorik?

Universitetslektorerna Ov Cristian Norocel från Lund och Katarina Pettersson från Helsingfors samtalar (med teckenspråk).