Idéer till svenskundervisningen

Aktuellt i Svenska nu med programkoordinator Liisa Suomela och pedagogiska beredaren Oona Mertoniemi. Dessutom idéer till svenskundervisningen med årets språklärare 2020 Reetta Pänkäläinen.