Introduktion till Eklasstandem

Eklasstandem är en modell för språkundervisning i en virtuell lärmiljö. Evenemanget är tvåspråkigt.