Krig i Ukraina – hur skall Sverige och Finland bemöta säkerhetskrisen?

Försvarsutskottets ordförande Pål Jonson från Sverige, Europaparlamentets vice talman Heidi Hautala, Finlands tidigare Moskva-ambassadör René Nyberg och journalisten Kerstin Kronvall diskuterar krigets verkningar på säkerhetsläget i Europa och det svensk-finländska samarbetet.