Kultur på recept – Utvald till Folk & Kultur 2021

Kan man få läkarremiss för konst och kulturaktiviteter i Finland? Vilken effekt kan konstnärliga och kulturella aktiviteter ha på välbefinnandet?

Anita Jensen, kultur- och hälsostrateg i Region Skåne, gästforskare vid Aalborg universitet i Danmark och kursledare vid Lunds universitet

föreläser om erfarenheterna med kultur på recept i Sverige. Anna-Mari Rosenlöf, specialist vid Taikusydän – Kompetenscentrum för kultur och hälsa i Finland berättar om läget i Finland. Medverkande i programmet även Kati Myllymäki, verksamhetsledare i Finlands Läkarförbund, Eva Pulverer-Marat, Enhetschef, Specialist i allmänmedicin, Primärvårdens utbildningsenhet och Marianne Uppa, planerare, idrottstjänster, Esbo stad. Samtalet modereras av journalisten Annika Rentola.