Så skall Norden möta framtida kriser

Samtal om minister Jan-Erik Enestams rapport Strategisk genomlysning: Nordisk civil krisberedskap, som presenterar konkreta förslag på hur kommande kriser kan bemötas.