Skola och demokrati

Vilka samband kan vi se mellan kommunalpolitik, stadsplanering och segregation på lokalnivå med den utbildningspolitik som förs på riksnivå i våra länder?