Svensk-finsk politikerdialog: utvecklingssamarbete

Finland och Sverige – små jättar i utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Minister Skinnari och statssekreterare Fridh samtalar.

Finlands utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och Sveriges statssekreterare Per Olsson Fridh (ersatte minister Peter Eriksson) utväxlar erfarenheter och tankar i Hanaholmens politikerdialog.