Globsol

Globsol, global solidaritet, är ett forum för svenska och finska unga i åldern 18–25 som är intresserade av hållbar utveckling och aktuella samhällsfrågor.

Syftet med Globsol, som arrangeras regelbundet varje år, är att deltagarna skall skapa nya kontakter och samarbeta kring aktuella frågor i workshops samt genom föreläsningar och diskussioner.

Globsol följer under varje forum ett centralt tema som gäller alla deltagare.

I enskilda arbetsgrupper fördjupar man sig därefter ytterligare i specifika ämnen. Deltagarna får med sig konkreta verktyg för att kunna fortsätta med sitt engagemang efter forumet.

Globsol går i huvudsak på engelska, men deltagarna kan även använda antingen finska eller svenska.

INTRESSERAD? TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS!