Tandem Leadership

TANDEM LEADERSHIP är ett engelskspråkigt ledarskapsprogram för unga professionella från olika sektorer från Sverige och Finland.

Programmet erbjuder deltagarna ett internationellt perspektiv samt nya nätverk och samarbetsmöjligheter.

Tandem leadership är inte ett traditionellt ledarskapsprogram utan snarare en strukturerad dialog mellan deltagarna och de högklassiga föreläsarna.

Tandem Leadership 2022

Tandem Leadership Alumni

PROGRAMMET

Varje år rekryteras tio personer i åldern 25 – 35 från både Sverige och Finland för att diskutera, lära av varandra och arbeta tillsammans under tre tvådagarsträffar. Tandem Leadership är politiskt och religiöst oberoende.

DELTAGARNA

Deltagarna är redan ledande inom sina sektorer eller förutspås att bli det i framtiden. En fördel med programmet är deltagarnas mångfald och varierande yrkesbakgrund.

ALUMNI

För att stärka samhörighetskänslan och uppmuntra till fortsatt samarbete inbjuds deltagarna efter programmets slut att bli medlemmar av Tandem Leadership’s alumniverksamhet. Tandem alumni-nätverket samlas en gång per år för samtal och utbyte av erfarenheter.

TANDEM LEADERSHIP – BAKGRUND

Tandem Leadership-programmet grundades år 2013 av Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige och Finland. Därefter har programmet varje år lockat en lång rad förträffliga deltagare och föreläsare från Sverige och Finland.

Programmet finansieras av Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik.